The display on their phone is taken on by a graphic of their child child; it is moved by him apart along with his thumb

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir